پست های برچسب: فروغ فرخزاد

06.3.2014

«مسعود کیمیایی در غسل دادن فروغ فرخزاد نقش نداشت»

رادیوزمانه: پس از آنکه مسعود کیمیایی، فیلمساز شناخته‌شده در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» سخنان غریبی را درباره بحث با امیر پرویز پویان، در مورد نهضت چپ و غسل دادن فروغ فرخزاد بیان کرد، این سخنان واکنش‌هایی را در بر داشت. پوران فرخزاد، خواهر فروغ فرخزاد اکنون ادعای مسعود کیمیایی مبنی بر غسل دادن جنازه فروغ […]

Free Blog Themes and Blog Templates