پست های برچسب: مدارس علمیه لوکس

08.22.2019

ساخت مدارس علمیه لوکس با پول امام زمان

ایران وایر: جنجال در مورد مدرسه علمیه «صادق لاریجانی»، رییس سابق قوه قضاییه در قم که «محمد یزدی»، رییس «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» خواسته است منابع مالی ساخت آن را افشا کند، پای سایر مدارس علمیه مجلل را به پرونده فساد‌های مالی کشور باز کرد. صادق لاریجانی در دو ماه اخیر متهم به دست […]

Free Blog Themes and Blog Templates