پست های برچسب: هودج پرنده

05.13.2017

از هاله نور محمود تا هودج پرنده حسن

بامداد خبر: سعید قاسمی نژاد
داستان هاله نور محمود احمدی‌نژاد را رسوای خاص و عام کرد (واقعا کرد؟) کاریکاتوریست‌ها تصویر او را هاله بر سر می‌کشیدند و مردم کوچه و خیابان رئیس جمهور محبوب و مردمی را دست می‌انداختند. داستان تعریف کردن محمود در اتاقی کوچک و به صورت خصوصی نزد حضرت آیت الله جوادی آملی [...]

Free Blog Themes and Blog Templates