پست های برچسب: چکامه

03.18.2020

شب و ماه – کارو

چکامه: شب است و ماه می‌رقصد ستاره نقره می پاشد نسیم پونه و عطر شقایق‌ها ز لب‌های هوس آلود زنبق‌های وحشی بوسه می‌چیند و من تنهای تنهایم در این تاریکی شب خدایم آه خدایم صدایت می‌زنم، بشنو صدایم از زبان کارو فریادت دهم٬ اگر هستی برس به دادم! خداوندا! اگر روزی از عرشت به زیر […]

08.1.2016

چکامه الله جبار، چکامه سرا شفق . ک

بیا ، الله تو دیگر دست بردار از سر ، ما … این آدم که می بینم ، مسلمانی کج اندیش است … ترا خواند گهی سبحان … ترا خواند گهی رحمان … گهی قادر ، گهی عادل … نمی داند اگر هستی … تو خود سلطان استبداد و بیدادی .. نمی داند اگر بودی […]

Free Blog Themes and Blog Templates