پست های برچسب: کوکتل مولوتف

12.29.2022

حمله آتشین با کوکتل مولوتف به دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه تهران شمال

حوادث رکنا: نیمه شب گذشته، حوالی ساعت ۴ بامداد دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه تهران شمال توسط اقدام خرابکارانه فردی ناشناس دچار حریق شد. دوربین های اطراف دفتر بسیج دانشجویی تصاویر فرد ناشناس را ضبط کردند. گفته می شود فرد مذکور ابتدا وارد دانشگاه شده و با پرتاب کوکتل مولوتف به سمت دفتر بسیح دانشگاه این […]

Free Blog Themes and Blog Templates