پست های برچسب: یزید

08.22.2020

ارینب دختر اسحاق

آبادیس: ارینب دختر اسحاق زنی زیبا رو بود. بر طبق برخی منابع وی همسر عبدالله بن سلام بود که بعد از طلاق دادن شوهرش، یزید و حسین بن علی تواماً از وی خواستگاری کردند که به عقد حسین درآمد. حسین او را دوباره طلاق داده و به شوهرش عبدالله بن سلام برگرداند.
یزید پیش از اینکه [...]

11.13.2013

ای یزید قاتل…ای جانی…

خودنویس نیک آهنگ کوثر

Free Blog Themes and Blog Templates