پست های برچسب: Syria

02.1.2023

کمی از جزئیات پرونده جنایت محله #التضامن

تویتر Ehsan AriaN آوریل ۲۰۱۳ اعضایی از واحد اطلاعات نظامی اسد (که حالا می‌دانیم به شعبه ۲۲۷ اطلاعات دمشق معروف بودند) بیش از ۲۸۰ غیرنظامی را برای اعدام به خرابه های این محله در جنوب دروازه شهر بردند، از جنایات فیلمبرداری کردند و گمان هم تصویر 2 تصویر 3 نمی کردند که این فیلم ها […]

Free Blog Themes and Blog Templates