پست های برچسب: اکبر گنجی

08.11.2019

هادی خرسندی: رساله تحقیقی از راه شلوار، در باره اکبر گنجی و «زنبارگی شاه….» که نوشته است

ملیون: ای اکبر گَن، اکبر گَن، اکبر گنجی یک حرف بگویم چه برنجی، چه نرنجی * خوب است به تاریخ نظر کردن و دیدن با پند ز دیروز به امروز رسیدن * خوب است بگیریم ز بگذشته سراغی سازیم از آن در ره آینده چراغی * اما نه بگوئیم ز احوال خصوصی این که چه […]

05.10.2014

دفاع ناشیانه اکبر گنجی از جمهوری اسلامی در سی‌ ان ان

رادیوزمانه: مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید. اکبر گنجی، یکی‌ از بنیان گذران سپاه پاسدران که اینک در کسوت روزنامه نگار مخالف جمهوری اسلامی مقیم آمریکا قلم […]

Free Blog Themes and Blog Templates