پست های برچسب: اکبر گنجی

08.11.2019

هادی خرسندی: رساله تحقیقی از راه شلوار، در باره اکبر گنجی و «زنبارگی شاه….» که نوشته است

ملیون: ای اکبر گَن، اکبر گَن، اکبر گنجی
یک حرف بگویم چه برنجی، چه نرنجی
*
خوب است به تاریخ نظر کردن و دیدن
با پند ز دیروز به امروز رسیدن
*
خوب است بگیریم ز بگذشته سراغی
سازیم از آن در ره آینده چراغی
*
اما نه بگوئیم ز احوال خصوصی
این که چه کسی با چه کسی کرده عروسی!
*
این که چه کسی با [...]

05.10.2014

دفاع ناشیانه اکبر گنجی از جمهوری اسلامی در سی‌ ان ان

رادیوزمانه: مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.
اکبر گنجی، یکی‌ از بنیان گذران سپاه پاسدران که اینک در کسوت روزنامه نگار مخالف جمهوری اسلامی مقیم آمریکا قلم میزند، [...]

Free Blog Themes and Blog Templates