پست های برچسب: سوئد

08.18.2018

سفارت ایران در سوئد و مهمانی آقازاده‌ها

02.6.2014

کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد: اینترنت در ایران دردناک بود: “نامعقول بودن وضعیت اینترنت حتی برای ظریف و روحانی نفر نیز آشکار است”

استکهلمیان: دیدار کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد از ایران نه تنها در رسانه های دو کشور بلکه در سطح بین المللی نیز بازتاب داشت. در کنفرانس مطبوعاتی مشترک او با جواد ظریف تعداد زیادی از خبرنگاران داخلی و خارجی شرکت داشتند.
کارل بیلت قبل از سفرش به ایران در گفتگویی با برنامه “اگندا” [...]

Free Blog Themes and Blog Templates