پست های برچسب: مجیدرضا رهنورد

12.14.2022

 بچه‌های مشهد! قاتلان مجیدرضا رهنورد اینها هستند!

ایران آزاد: مشهد از خون فرزندش نخواهد گذشت! سحرگاه روز دوشنبه۲۱ آذرماه ۱۴۰۱ قهرمان دلیر مردم مشهد مجیدرضا رهنورد سربدار شد. او سنت سربداری از سربداران تاریخی خراسان آموخته بود و حالا آن را برای تک تک بچه‌های قیام هجی کرد که اگر قرار است انقلاب قدمی به پیش بردارد نباید از قیمت دادن هراسید. […]

12.13.2022

حمله به خانه مجیدرضا رهنورد؛ حکومت مانع مراسم شد، مردم تجمع کردند

بی‌بی‌سی: یورش و تخریب خانه مجیدرضا رهنورد که حکومت ایران او را در فضای عمومی شهر به دار آویخت در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از منزل مسکونی خانواده مجیدرضا رهنورد در خیابان حر عاملی مشهد منتشر شده است که نشان می‌دهد پنجره‌های خانه وی شکسته شده و روی دیوارها علامت‌گذاری و شعارنویسی شده است. همزمان در […]

Free Blog Themes and Blog Templates